zaterdag 24 december 2011

De Nostradamus voorspelling - Theresa Breslin

Wanneer de dochter van de minstreel van koning Karel IX het slachtoffer wordt van intriges aan het 16de-eeuwse Franse hof, moet haar zusje Mélisande vluchten. In een land verscheurd door godsdiensttwisten tussen katholieken en protestanten is het niet eenvoudig om als jong meisje het hoofd boven water te houden. En wanneer de waarzegger Nostradamus haar een aantal geheimzinnige maar gegeerde aantekeningen toevertrouwt, wordt overleven nóg moeilijker...


Denk ook eens na over de volgende vragen :


  • Dit verhaal is op historische feiten en personages gebaseerd. Is het nodig iets over de toch wel ingewikkelde historische situatie te weten om het verhaal te kunnen volgen?
  • Is het een boeiend verhaal? Zit er vaart in?
  • Kan je je inleven in het personage van Mélisande?
  • Geloof  je in het soort voorspellingen zoals die van Nostradamus? Kan je begrijpen dat die voorspellingen nu nog steeds bestudeerd worden?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten